Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /includes/functions/database.php on line 12

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:12) in /includes/application_top.php on line 136

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:12) in /cennik.php on line 211

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:12) in /cennik.php on line 212

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:12) in /cennik.php on line 213
ࡱ;  B=%r8X"1 Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri         8,,,3ffff̙̙3f3fff3f3f33333f33333Y Cennikg, FruFru.pl+05-261 Mark, PiBsudskiego 267, 22 771 34 07gosia@frufru.plhttp://www.frufru.pl/ProduktyCena (brutto) Cena (netto)Cena promocyjna MIX-KOR13,00 zB Nidramrol12,00 zB4WEINDENRINDRNTEE - HERBATA Z KORY WIERZBY PURPUROWEJ18,00 zBZIOAA LECZNICZE TYPU ANTIFORM14,00 zB"BRONCHIMIX - herbata odflegmiajca10,50 zB1Stop Robakom - herbatka Belgica de Weerd - 300 gr27,00 zB2Pokrzywa - po locie, stresie i chorobach - Irbapol13,50 zB*KORA WIERZBY PURPUROWEJ - PRIMASOS - 100 g10,00 zB%Herbatka na drogi oddechowe - 300 gr22,00 zB*Kora wierzby herbatka dla goBbi - 300 gr>Kora trzech drzew Wierzba, Db, Kruszyna le[na dolina-300g19,00 zBHerbatka Dac 1000 km48,00 zB U} -} } } } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } !!$ } ""$ } ##$ } $$$ } %%$ } &&$ } ''$ } (($ } ))$ } **$ } ++$ } ,,$ } --$ } ..$ } //$ } 00$ } 11$ } 22$ } 33$ } 44$ } 55$ } 66$ } 77$ } 88$ } 99$ } ::$ } ;;$ } <<$ } ==$ } >>$ } ??$ } @@$ } AA$ } BB$ } CC$ } DD$ } EE$ } FF$ } GG$ } HH$ } II$ } JJ$ } KK$ } LL$ } MM$ } NN$ } OO$ } PP$ } QQ$ } RR$ } SS$ } TT$ } UU$ } VV$ } WW$ } XX$ } YY$ } ZZ$ } [[$ } \\$ } ]]$ } ^^$ } __$ } ``$ } aa$ } bb$ } cc$ } dd$ } ee$ } ff$ } gg$ } hh$ } ii$ } jj$ } kk$ } ll$ } mm$ } nn$ } oo$ } pp$ } qq$ } rr$ } ss$ } tt$ } uu$ } vv$ } ww$ } xx$ } yy$ } zz$ } {{$ } ||$ } }}$ } ~~$ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ *+&ffffff?'ffffff?(?)?" dXX333333?333333?                          >@" Root Entry F?o?oWorkbook F