Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /includes/functions/database.php on line 12

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:12) in /includes/application_top.php on line 136

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:12) in /cennik.php on line 211

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:12) in /cennik.php on line 212

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:12) in /cennik.php on line 213
ࡱ;  B=%r8X"1 Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri         8,,,3ffff̙̙3f3fff3f3f33333f33333MCennikg} FruFru.pl+05-261 Mark, PiBsudskiego 267, 22 771 34 07gosia@frufru.plhttp://www.frufru.pl/ProduktyCena (brutto) Cena (netto)Cena promocyjna NATURALMIX15,30 zBJODALINE SUPER ELIKSIR - 1 litr49,00 zBFlugfit55,00 zB Usnea barbata28,00 zBOCET JABAKOWY IRBAPOL16,00 zBOCET JABAKOWY IRBAPOL + mid17,00 zB&OCET JABAKOWY IRBAPOL + mid + cytryna18,00 zBEnergo - Bomb Irbapol12,00 zB Omega Vet26,00 zBBIOCAL-VET 100ml19,00 zBForm Oil62,00 zBAminocarnifarm dla goBbi19,90 zBTAUBENGOLD 1 litr57,00 zBTAUBENGOLD 250ml23,00 zBPIERZENIE SIARA + zioBa 250 gZELL OXYGEN plus 250ml42,00 zBGERWIT -W 250 ml47,00 zBCOLCARNIVIT karnityna 100ml14,70 zB Glutabo 500g40,00 zBGERWIT -W 100 mlGERWIT -W 500 ml68,00 zBGERWIT -W 1000 ml95,00 zBFerti-Oil 100 ml32,00 zBGlucose+Vitamins15,00 zBIdeal Pills - 500 tab93,00 zBJODALINE SUPER ELIKSIR - 500 ml39,00 zBECHINACEA- Je|wka purpurowa20,00 zBLecytyna 500ml IRBAPOL27,00 zB/Elektrolit Backs 500g - kombinacja elektrolitw5Tollisan QUICK, "doping" dozwolony przez jod i |elazo65,00 zBMultivitamin Forte - 500 ml50,00 zBElectrolyt Oral SolutionMultivitamin Forte - 250 ml35,00 zBDucolvitCarmine 250 ml66,00 zBDextrotonic 500ml61,00 zB!Ocet jabBkowy 1l BELGICA DE WEERD19,50 zB Oregano 250 g - Belgica de Weerd$Oregano MIX 300 g - Belgica de Weerd%Oregano ACID 250 g - Belgica de Weerd29,50 zBDOLFOS DG Lgi - 1 kgDOLFOS DG LOTY - 1 kgDOLFOS DG STANDARD - 1 kgDOLFOS DG Peros CHAMPION DG ImmunoDol 1,3/1,6 Beta GlukanDOLFOS DG LOTY drink16,90 zBDOLFOS DG GLUKOVITBBelgvit-W 1000 ml - Zwiksz siB, moc, prdko[ - bez kompromisw85,00 zBOlej z czarnego kminku 250ml24,00 zBSpirulina 100%35,50 zBImmun Nukleotide25,00 zBBlitz - Idealny dla formy!49,90 zBDOLFOS DG PIERZENIE - 1 kg22,00 zB%OLEJ ARACHIDOWY MOC ORZECHW- Irbapol Avipharm Pulwer-Konzentrat 100 gBlitzform 100 ml69,00 zBUsne Gano 500 ml78,00 zBGluka-C -300 g!Blitz - Idealny dla formy! - 5 ml7,00 zB Carni SpeedRO 200 KonzentratSedochol - 1 litr Extra Energie (elektrolity) 400g MYCO-VET 200g21,00 zBBacks Bambino - 1 kgPROB-VET MAX 100mlPULMO-VET 100mlSPRINT-VET 100mlTOLLISAN TOLLYAMIN FORTE - 1l<Mieszanka Czosnek, Cebula, Mid, Ocet jabBkowy -Le[na DolinaSpirulina - 200 szt29,00 zBMix naturalny - 1 l U} -} } } } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } !!$ } ""$ } ##$ } $$$ } %%$ } &&$ } ''$ } (($ } ))$ } **$ } ++$ } ,,$ } --$ } ..$ } //$ } 00$ } 11$ } 22$ } 33$ } 44$ } 55$ } 66$ } 77$ } 88$ } 99$ } ::$ } ;;$ } <<$ } ==$ } >>$ } ??$ } @@$ } AA$ } BB$ } CC$ } DD$ } EE$ } FF$ } GG$ } HH$ } II$ } JJ$ } KK$ } LL$ } MM$ } NN$ } OO$ } PP$ } QQ$ } RR$ } SS$ } TT$ } UU$ } VV$ } WW$ } XX$ } YY$ } ZZ$ } [[$ } \\$ } ]]$ } ^^$ } __$ } ``$ } aa$ } bb$ } cc$ } dd$ } ee$ } ff$ } gg$ } hh$ } ii$ } jj$ } kk$ } ll$ } mm$ } nn$ } oo$ } pp$ } qq$ } rr$ } ss$ } tt$ } uu$ } vv$ } ww$ } xx$ } yy$ } zz$ } {{$ } ||$ } }}$ } ~~$ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ *+&ffffff?'ffffff?(?)?" dXX333333?333333?M                           ! ! " # # $  % & & ' ( ( ) * * + , , -  . / / 0 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 : ; ; < = = !> !, !,! "? "@ "@" #A #B #B# $C $B $B$ %D %E %E% &F & && 'G 'H 'H' (I (J (J( )K )L )L) *M * ** +N + ++ ,O ,P ,P, -Q -; -;- .R .; .;. /S / // 0T 05 050 1U 1L 1L1 2V 2W 2W2 3X 3 33 4Y 4Z 4Z4 5[ 5\ 5\5 6] 6^ 6^6 7_ 7` 7`7 8a 8b 8b8 9c 9d 9d9 :e : :: ;f ; ;; <g <h <h< =i =j =j= >k >` >`> ?l ?m ?m? @n @h @h@ Ao AB ABA Bp B@ B@B Cq C C C Dr Ds DsD Et Es EsE Fu F FF Gv Gd GdG Hw H HH Ix IZ IZI Jy J JJ Kz K{ K{K L| L# L#L>@" Root Entry FR0<R0<Workbook F5